improved

Campo cityName nas respostas dos endpoints de customers

Agora as respostas aos endpoints de customer (/v3/customers) mostrarão, além do campo city (identificador único da cidade no Asaas) o cityName (nome da cidade).